Siwy konik zarżał
Skazani na śmierć
Sodai, sodai, leliumoj
Stawam na placu z Boga ordynansu...
Sztandary polskie w Kremlu