Gąsko gąsko bieluchna...
Gervelė
Gęby za lud krzyczące
Głód, powietrze, ogień, woda...
Grzmią huczne dzwony ze Kremla szczytów...