Warszawa 44
Wiatr szeleści po topoli...
W jaskini zacieniach, na ostrych kamieniach...