Jedzie jedzie pan przez litewski łan...
Jest drabina do nieba...
Jeźdźcy Rohanu
Jūrā gāju naudu sēti