Pan Wołodyjowski
Pieśń Bojana
Pieśń Konfederacji Barskiej
Pieśń lirnika
Pieśń na uroczystości w Horodle
Polka
Powrót rozstrzelanej armii
Przestań przedemną łzy ronić...