Tytuł: Skazani na śmierć
Autor: Dawid HallmannAlojzy Wizner, Stanisław Waligóra             a B
Józef Kołodziej pseudonim "Wichura"
Ludwik Kreis, Alojzy Talik
Władysław Guzdek, Wilhelm Heinrich
Skazani wyrokiem ludowego
Wojskowego Sądu Rejonowego
Na karę śmierci i zapomnienia
Społecznego nieistnienia
Za działalność antypaństwową
Antysowiecką i wywrotową
Za dążenie do niepodległości
Za walkę o wolność Nowej Polski.
Skazani na śmierć...

Antoni Wizner pseudonim "Brzoza"
Józef Olszar, Franciszek Broda
Jan Kwiczała, Rajmund Jankowski
Wiktor Gruszczyk, Zbigniew Kozłowski
Skazani wyrokiem ludowego
Wojskowego Sądu Rejonowego
Na karę śmierci i zapomnienia
Społecznego nieistnienia
Za obronę miejscowej ludności
Przed siepaczami radzieckiej Rosji
Za przerwane mordy i gwałty
Za negatywny stosunek do Jałty
Skazani na śmierć...