Tytuł: Buvo mūsų
(pieśń litewska)Buvo mūsų, leliumoj,
trys broliukai, leliumoj.

Visi trys jau, leliumoj,
kalvelėj kala, leliumoj.

Nukals jau man, leliumoj,
aukso žirklalas, leliumoj.

Aš nukrapysiu, leliumoj,
visas viršūnėlas, leliumoj.

Aš pamatysiu, leliumoj,
tėvelio dvarelį, leliumoj.

Tėvelio dvarelis, leliumoj,
sidabru išlietas, leliumoj.

Sidarbu išlietas, leliumoj,
gonteliais dengtas, leliumoj.

Ant tėvelio dvaro, leliumoj,
saulutė tekėjo, leliumoj.

Ant tėvelio dvaro, leliumoj,
mėnulis ritėjo, leliumoj.

Aš pamatysiu, leliumoj,
anytos dvarelį, leliumoj.

Anytos dvarelis, leliumoj,
žaliu variu lietas, leliumoj.

Anytos dvarelis, leliumoj,
šiaudeliais dengtas, leliumoj.

Ant anytos dvaro, leliumoj,
debesėlis stovėjo, leliumoj.

Debesėlis stovėjo, leliumoj,
lietutis lijo, leliumoj.